Skycredit_logo_4C_horizontal

Visszaélés bejelentés

Tájékoztató

Mit nevezünk visszaélésnek?

Visszaélésnek tekintendő a Társaság működésében tapasztalt jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés.

Ki tehet bejelentést?

Bejelentő lehet:

  • a) a Társaság által foglalkoztatott,
  • b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  • c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  • d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
  • e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
  • f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  • g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  • h) a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  • i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

 

A jogszabály alapján Önt, mint bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

Bejelentését ezen a felületen keresztül teheti meg. Bejelentése a Társaság által megbízott bejelentővédelmi ügyvéd részére kerül megküldésre. A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést olyan kivonatos formában küldi meg a Társaság részére, hogy abból Ön ne legyen azonosítható, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai továbbításra kerüljenek a Társaság felé.

Kerülje a rosszhiszemű és valótlan állításokat közlését! Ha nyilvánvalóvá vált, hogy rosszhiszeműen, valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek (kérelmére) át kell adni.

Kérjük, hogy a lenti kérdéseket a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal válaszolja meg annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a tudomásunkra hozzon, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását.

Bejelentés adatai